METROPOL

  • İnşaat
  • Endüstriyel Yapılar
  • Kültürel Yapılar
  • Eğitim Yapıları

Hizmetlerimiz

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek amacıyla sahip olduğu tüm verileri kullanmaktadır.

Mimari

Dekorasyon & Restorasyon

Peyzaj

Çevre Düzenlemeleri

Proje Danışmanlık

Sağlık Yapıları