METROPOL

  • İnşaat
  • Endüstriyel Yapılar
  • Kültürel Yapılar
  • Eğitim Yapıları

Portfolio Category: Biten Projeler

Ali Erdemoğlu Taziye Evi Kargalı
Ali Erdemoğlu Taziye Evi Çat
Ali Erdemoğlu Taziye Evi Eski Köy
Servi Erdemoğlu Ortaokulu
Merinos Mehmet Erdemoğlu Polis Merkezi Amirliği
Merinos Mehmet Erdemoğlu Polis Merkezi Amirliği
Mustafa Erman Ortaokulu
Merinos Gülüsüm İbrahim Erdemoğlu İlköğretim Okulu
Merinos Servi Erdemoğlu Sağlık Ocağı