METROPOL

  • İnşaat
  • Endüstriyel Yapılar
  • Kültürel Yapılar
  • Eğitim Yapıları

Portfolio Category: Biten Projeler

Merinos Servi Erdemoğlu Taziye Evi
Merinos Mehmet Erdemoğlu Camii
Gaziantep Ticaret Borsası Lisanslı Fıstık Deposu
Kadıoğlu Holding İdari Bina
Ali Erdemoğlu Aile Sağlığı Merkezi
Engelsiz Yaşam Merkezi
Mimarlık Fakültesi
Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi - Adıyaman / Besni
TOBB Fen Lisesi